Професии на работещите в Ж. П. гара – гр. Плевен

Професии на работещите в Ж. П. гара – гр. Плевен

Професии на работещите в Ж. П. гара – гр. Плевен

      

 

 

 

 

 

      На 29.01.2020 г. учениците от НУ ”Отец Паисий”, се запознаха с професиите на работещите в Ж. П. гара – гр. Плевен по инициатива на кариерните консултанти към ЦПЛР-ЦУТНТ.

    Посещението е част от дейностите, свързани с ранното кариерно ориентиране на ученици.

        Те бяха посрещнати от Началникът на Ж. П. гара Плевен – г-н Генов, който ги запозна със спецификата на своята дейност.

      Учениците получиха представа как се посрещат и изпращат влакове от гарата, как се проверява изправността  на влака от ревизора на вагоните.

     Нагледно наблюдаваха съвместната работа между Началник влака и Ръководителя на движението.

         От разговорите на децата се оказа, че все още някои от тях никога не са се возили на влак.