Публично обучение на учениците от СУ „Стоян Заимов“ на тема „Бойците на Средновековна България"

Публично обучение на учениците от СУ „Стоян Заимов“ на тема „Бойците на Средновековна България"

Публично обучение на учениците от СУ „Стоян Заимов“ на тема „Бойците на Средновековна България"