ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ В ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО- ПЛЕВЕН- II учебен срок на 2019/2020 уч. година

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ В ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО- ПЛЕВЕН- II учебен срок на 2019/2020 уч. година

АФИК НА  ЗАНЯТИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ В ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО- ПЛЕВЕН- II учебен срок на 2019/2020 уч. година

Име на ръководителя

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

       петък

 

 

Ели Хинтоларска-    математика,информационни технологии, астрономия

 

16,00-17,00

„ Яворов”

 

 

10,30-12,30-

ЦУТНТ

13,30-15,30-

ЦУТНТ

 

10,45-12,45-

ЦУТНТ

15,15-16,15

„Яворов”

 

 

10,45-12,45- ЦУТНТ

 

 

10,20-11,20-

„Единство”

12,45-14,45

           ЦУТНТ

 

 

 

 

      Даниела   Вълова- приложно творчество

 

11.15-12.15-

„ Хр. Смирненски“

12,20-13,20-

„ Хр. Смирненски“

13,30-14,30

„ Хр. Смирненски“

 

 

 

 

11,40-12,30-

 „Ив. Вазов”

12,40-13,40-

 „Ив. Вазов”

 

 

12,15-13,15-

 „П. Евтимий”

13,25-14,25-

„П. Евтимий”

 

11,30-12,00-

„Хр. Смирненски”

13,00-13,30

„ Хр. Смирненски”

13,40-14,40-

„ Хр. Смирненски”

11,30-12,00-

„ Хр. Смирненски”

12,10- 13,10-

„ Хр. Смирненск”

 

Галя Кирилова- екология

 

 

14.00-16.15

ЦУТНТ

 

13.20-14,40-

„ Хр. Смирненски”

15,10-17,10

ЦУТНТ

 

 

15,30-16,50-„ Единство”

 

10,00-12,10

ЦУТНТ

14,00-16,00-

ЦУТНТ

 

       13,00-15,30-

   „Лазар Станев“

 

Иван Николов- техническо конструиране

 

  

    11,20-12,40

ЦУТНТ

14,30-16,30

ПГХВТ

 

13,30-14,50-ЦУТНТ

 

 

10,30-12,30- ЦУТНТ

15,00-17,00 ЦУТНТ

 

14,30-16,30- ЦУТНТ

 

14,30-16,30- ЦУТНТ

 

 

 

 

 

      Светлин Павлов-

        БЕЛ и дебати

 

 

 

 

14,30-15,50

ОУ“ Лазар Станев

17,00-19,00

ЦУТНТ“

      

 

 

          

        

16,00-18,00

ЦУТНТ

 

 

 

 

       

14,00-15,30

„ Пейо Яворов””

16,00-18,00

ЦУТНТ

 

 

 

 

16,00-18,50-

ЦУТНТ

19,00-21,00

ЦУТНТ

 

 

 

 

 

 

19,00-21,00-

ЦУТНТ

    

 

      Николай Тотев-

         краезнание

 

10,00-12,40-

ЦУТНТ

14,00-15,30-

ЦУТНТ

        

          13,30-15,30

ЦУТНТ

 

13,30-15,30

ЦУТНТ

     09,30-10,50

           ЦУТНТ

      13,00-15,00

           ЦУТНТ

    

  

  

    14,00-16,00

         ЦУТНТ

Клаида Дойчинова- приложна биология

 

 

 

      13,20-14,40-

Хр. Смирненски”

 

        

Александър  Асенов

Роботика и мениджмънт

 

 

 

       09,00-10,30-

           ЦУТНТ

      10,45-12,30

          ЦУТНТ

     14,00-15,30

         ЦУТНТ

     15,45-16,30

         ЦУТНТ

 

    

Събота

 13,00-14,45

     ЦУТНТ

15,00-16,45

      ЦУТНТ

Веселин Драганов

 авиомоделизъм

18.00-19.30

     ЦУТНТ

     18,00-19,30

        ЦУТНТ

   18,00-19,30

        ЦУТНТ

   18,00-19,30

       ЦУТНТ

   18,00-19,30

       ЦУТНТ

 

 

Красимира Мирчева

Гражданско образование

 

 

 14,30-16,45

        ЦУТНТ

 

   

14,30-16,45

       ЦУТНТ

 

    

10,30-11,20

       Единство

 

   

14,30-16,45

        ЦУТНТ

 

  Валя Чалова

  Цветарство

 

 

   14,20-16,40

         ЛВТ

 

 

  14,20-16,40

        ЛВТ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Йоана Лазарова Нашите пари

 

 

   

 

 

    11,50-13,00 ДФСГ„ Интелект”

 

 

 

Йоана Лазарова

 Младите лидери

 

 

   

13,20-14,50

ДФСГ„ Интелект”

 

 

 

 

 

                                                        Директор:

                                                                                   Клаида Дойчинова