Учебни занятия в ЦПЛР- Център за ученическо, техническо и научно творчество- Плевен

Учебни занятия в ЦПЛР- Център за ученическо, техническо и научно творчество- Плевен

Уважаеми родители, деца и ученици!

Уведомяваме Ви , че съгласно Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването ,се преустановяват учебните занятия в ЦПЛР- Център за ученическо, техническо и научно творчество- Плевен от 16.03.2020г .до 29.03.2020г. През този период сме се погрижили да осигурим дистанционно обучение за осъществяване на част от заниманията по интереси и кариерно ориентиране на децата и младите хора в областта на науката и техниката . За тази цел, в следващите дни ,преподавателите ни ще се свържат с вас за уточняване на времето ,през което ще се осъществяват онлайн срещите .

Бъдете здрави!

С уважение:
Екипът на ЦПЛР- Център за ученическо ,техническо и научно творчество - Плевен