Тематичен филм - "Накъде ме водят моите интереси?!"

Тематичен филм - "Накъде ме водят моите интереси?!"

Тематичен филм - "Накъде ме водят моите интереси?!"

        Ученическите години са времето на търсене и откриване на интересите и желанията за бъдеща професия. Как можем да проверим дълбочината и трайността на своите интереси?

   Филмът разкрива възможностите за развитие на познавателните интереси чрез включване в различни извънкласни дейности. Когато имаме нужда да се занимаваме постоянно с нещо, това е знак, че се приближаваме към своето призвание!

https://www.facebook.com/338758890003193/videos/275395406964696/