Започване на работа с деца и ученици

Започване на работа с деца и ученици

Започване на работа с деца и ученици

              Съгласно ЗАПОВЕД № РД 10-611/03.06.2020 година на Кмета на Община Плевен ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен започва работа с деца и ученици от 08.06.2020 година.

              Заниманията ще се провеждат, съобразено с онлайн обучението на учениците.

              Във връзка с COVID-19 и обявената извънредна епидемична обстановка в страната всеки родител/настойник трябва да попълни приложената ДЕКЛАРАЦИЯ.