ЛЯТНА РАБОТА В ЦПЛР-ЦУТНТ - ПЛЕВЕН

ЛЯТНА РАБОТА В ЦПЛР-ЦУТНТ - ПЛЕВЕН

ЛЯТНА РАБОТА В ЦПЛР-ЦУТНТ - ПЛЕВЕН

Лятната работа в ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен ще започне

от 15.06.2020 година /понеделник/.


Лятната работа в ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен ще бъде в следните направления:


1. Чудният свят на биологията – Клаида Дойчинова

Заниманията ще са вторник и четвъртък, от 1000 часа до 1200 часа

Възрастова граница: 4 - 8 клас


2. Вълшебната ножичка - ръководител Даниела Вълова

Дейността в направлението има практико-приложен и занимателен характер. Заниманията ще включват:

Изработване на:

   - картини чрез апликация, с различна тематика;

   - оригами - плоски и обемни;

   - кукли от подръчни материали;

   - сувенири;

   - апликации от хартия и приподни материали;

   - поздравителни картички;

   - картини, по сюжети от приказки;

   - макети на български къщи.

Материалите, с които ще се работи са хартия, природни и подръчни.

Заниманията ще са понеделник, сряда, четвъртък от 1000 часа до 1200 часа

Възрастова граница: 6 - 10 години.


3. Знания и забавления на асфалта - ръководител Светлин Павлов

- включва занимателни езикови игри и литературни викторини;

- има състезателен характер;

- обогатява знанията за българския език на децата;

- елементи на забавление и веселие.

Заниманията ще се провеждат на открито, като ще се пише по асфалта и плочките с тебешир. При възможност може да се работи и на интерактивна дъска.

В групата ще бъдат от 4 до 6 деца, по-големи от 10 години /поне 4 клас и нагоре/.

Заниманията ще са всеки работен ден от 1000 часа до 1200 часа.


4. С ръце, сърце и ум в света на Математиката - Ели Хинтоларска

1. Математиката около нас.

   - геометрия в природата;

   - математиката - път към архитектурата;

   - математиката и парите;

   - математическо изкуство.

2. Математически игри за внимание, памет, мислене и креативност.

   - намери разликата;

   - математическа симетрия;

   - математически ребуси и квадрати;

   - судоко;

   - цифрови кръстословици;

   - нарисувай на един дъх;

   -задачи и танграми.

3. Малък математик.

   - създай своя задача;

   - аз започнах - ти продължи;

   - задачи в картинки;

   - приеми моята идея;

   - направи математическа игра.

4. Математиката - близка и далечна.

   - виж, реши, обикни;

   - математиката - минало, настояще и бъдеще;

   - математиката и нейните приложения;

   - математика и ориентация.

5. Математика - отворена врата към космоса.

   - пътуване в космоса;

   - космически загадки и приключения;

   - математика и космически кораби.

Заниманията ще са вторник, сряда, четвъртък, петък от 900 часа до 1100 часа

Възрастова граница: 1 - 4 клас

                                        5  - 8 клас


5. Безопасност на движението по пътищата - Красимира Мирчева

1. Самостоятелно изработване на пътни знаци и светофари от картон.

2. Изработване на макети на пътни превозни средства /ППС/ и пешеходни пътеки.

3. Запознаване с видовете превозни средства. знаци на регулировчик.

4. Правила за безопасно движение по пътя, пресичане на пешеходна пътека, ползване на велоалея и ползване на обществен транспорт - безопасно изчакване, качване, слизане.

5. Кръстовище - какво представлява, видове, кой го използва, опасни ситуации.

6. Пътни знаци - разпознаване по групи, значение и спазване.

7. Разиграване ситуации на кръстовище с изработените от децата пътни знаци, светофари и ППС.

Заниманията ще са вторник и четвъртък от 1030 часа до 1200 часа

Възрастова граница: 7 - 12 години.


6. Млад еколог - Галя Лачева

1. Съпричастност към проблемите на околната среда и необходимост да се опазва природното богатство.

2. Осъзнаване значението на гората като елемент на живата природа.

3. Формиране на екологично самосъзнание и култура.

4. Разделно събиране на отпадъци, изработка на изделия от отпадъчни и природни материали.

Заниманията ще са всеки работен ден от 1000 часа до 1200 часа.

Възрастова граница: 7 - 12 години.


7. Фотографията - игра на светлина - Иван Николов

Учениците ще снимат в Градската градина и близката околност.

Снимките ще се изпращат на електронна поща.

Най-добрите снимки ще бъдат публикувани в сайта на ЦУТНТ: https://cutnt-pleven.com.

Изисквания – всеки участник да има телефон с камера или цифров фотоапарат.

Заниманията ще са всеки работен ден от 1000 часа до 1200 часа.

Възрастова граница: без ограничение на възрастта.


8. Историята - единство на минало, настояще и бъдеще - Николай Тотев

1. Запознаване с малкоизвестни факти от българската и световна история.

2. Изясняване единството в световните цивилизациии взаимовръзката между тях.

3. Минали събития и съвременни прояви - зависимости.

4. Българското културно наследство - свидетелства. България - империя на словото.

5. Свидетелства на историята в Плевенско.

6. Взаимовръзка между природната среда и развитието на човешките общности.

Заниманията ще са всеки работен ден от 1000 часа до 1200 часа.

Възрастова граница: 5 - 12 клас


9. Авиомоделизъм - Веселин Драганов

Заниманията ще са всеки работен ден от 1000 часа до 1200 часа.

Възрастова граница: 3 - 7 клас


10. „Играя и се забавлявам в необятния свят на професиите“ – Анелия Караджова, Анелия Костова, Корнелия Пенева, Мариета Петкова

Заниманията ще са всеки работен ден от 1000 часа до 1200 часа.

Възрастова граница: 7-14 години


Можете да се запишете:

1. В ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен, ул. "Дойран" №79, ет.2

2. На телефон: 064/800927

3. Онлайн: на сайта на ЦПЛР-ЦУТНТ-Плевен - на адрес:

https://docs.google.com/forms d/e/1FAIpQLSdtRdPY2_sQF5ziCKQ9sazc0x8mtyPlyIdB5mS90TuUuEOdQg/viewform

4. Можете да изтеглите  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ